•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Sierpien 2019
PNWTSRCZPTSOND
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Dotacje / Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego

         Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego
Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. 

  Zakres projektu: Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 19 obiektach Powiatu Słupeckiego. Projekt swym zakresem obejmował następujące budynki:
- Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy (budynek główny i budynek warsztatów),
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy (1 budynek),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie (1 budynek),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy (1 budynek),
- Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy (1 budynek),
- Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie (1 budynek),
- Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (4 budynki),
- Zespół Placówek Wspierania Rodziny „Szansa”(4 budynki),
- Starostwo Powiatowe w Słupcy (3 budynki),
- obiekt Powiatu przy SP ZOZ (1 budynek).

W poszczególnych budynkach zostały wykonane prace termomodernizacyjne, zmniejszające straty ciepła. Wśród prac termomodernizacyjnych wymienić można:
- w trzech obiektach, wykonanie instalacji solarnej wraz z wodooszczędną armaturą,
- modernizację instalacji c.o,
- ocieplenie: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przyziemia, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu, stropu poddasza, ocieplenie i wymiana dachu (w uzasadnionych przypadku –płyty azbestowo styropianowe),
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- inne prace towarzyszące, niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, pozytywnie wpływające na polityki horyzontalne, zwiększające bezpieczeństwo użytkowników obiektu i ułatwiające przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

Wartość projektu:
8 475 332,57 zł
Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
7 153 233,67 zł
Okres realizacji:
2009 – 2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


     czytan : 5185