•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Wrzesien 2019
PNWTSRCZPTSOND
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Dotacje

         Dotacje


 
 
Lider: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Partner: Powiat Słupecki
"WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"
POKL.05.04.02-00-G80/13
  Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. 
  Nazwa programu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Nazwa programu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich
  Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4  Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
 

Tytuł zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3063 P w miejscowości Cienin Kościelny wraz z utwardzeniem części działek 141, 142, 108/1, 145/14, z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa programu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Nazwa programu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Priorytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
Działanie 1.3. Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej

  Nazwa programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, działanie 3.1 Obszary
  Nazwa programu: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
  Nazwa projektu: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
  Nazwa programu: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
  Nazwa programu: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
  Nazwa programu: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
  Nazwa projektu: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
  Nazwa programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, działanie 3.1 Obszary wiejskie

znaleziono: 23 artykuły na 2 stronach
« poprzednia -   1  2   - nastepna »
     czytan : 42228