•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Wrzesien 2019
PNWTSRCZPTSOND
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Kultura / APEL DO MIESZKAŃCÓW LĄDU I GMINY LĄDEK

         APEL DO MIESZKAŃCÓW LĄDU I GMINY LĄDEK
Od kilkunastu lat w Polsce dynamicznie rozwija się działalność tzw. „poszukiwaczy skarbów”.

 

Osoby te, występujący w pojedynkę lub w grupach, za pomocą specjalistycznego sprzętu penetrują nierzadko – podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej - stanowiska archeologiczne w poszukiwaniu cennych przedmiotów, którymi przed wiekami posługiwali dawni mieszkańcy naszych ziem. Pozyskiwane przez nich zabytki są wyrywane z ich otoczenia historycznego i pozbawione w ten sposób wartości naukowej trafiają do nielegalnego obrotu handlowego. Strat, jakie w wyniku tej działalności poniosła polska nauka i kultura nie da się oszacować. Z tym większym smutkiem przyjmuję wiadomości o licznych przypadkach rabowania stanowisk archeologicznych w okolicach Lądu, który jest tak bliski memu sercu. A przecież warto przypomnieć, że właśnie dzięki profesjonalnym badaniom archeologicznym zdobyliśmy ogromną wiedzę o najstarszych dziejach tego regionu, udostępnianą szerokiemu odbiorcy w postaci licznych publikacji oraz działań popularyzatorskich, w tym również cieszących się żywym zainteresowaniem festiwali kultury słowiańskiej i cysterskiej. Działalność owych „poszukiwaczy skarbów”, często przyjeżdżających tu z zewnątrz (m. in. z Konina, Poznania a nawet z Warszawy), kładzie się obecnie cieniem na podejmowane tutaj inicjatywy, a w dalszej perspektywie stanowić może zagrożenie dla zachowania lokalnego dziedzictwa historycznego oraz rozwoju wiedzy o chlubnej przeszłości Lądu i ziemi słupeckiej, stanowiących przedmiot dumy ich mieszkańców.<BR>Szanowni Państwo! Do wystąpienia z niniejszym apelem skłoniły mnie niepokojące sygnały o planach nasilenia aktywności „poszukiwaczy skarbów” w okolicach Lądu. Nie mając możliwości ani środków, które w pełni pozwoliłyby mi zapobiec temu zagrożeniu zwracam się do Was z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby kręcące się po okolicy, szczególnie na terenie grodziska na „Rydlowej Górze” oraz w jego rejonie. Wiem, że w przeszłości owi „poszukiwacze skarbów” podawali się za archeologów, nie przedstawiając przy tym stosownych dokumentów poświadczających ich kwalifikacje. Pragnę więc poinformować, że prowadzenie jakichkolwiek badań lub poszukiwań archeologicznych wymaga pisemnego pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu bądź kierownika jego delegatury w Koninie, wydawanej okazicielowi na podstawie pisemnej zgody właściciela gruntu na prowadzenie badań w obrębie jego własności, a także dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu archeologii oraz urzędowego zaświadczenia potwierdzającego odbycie przynajmniej 12-miesięcznej praktyki terenowej. W przypadku nie przedstawienia Państwu dokumentu uprawniającego daną osobę do prowadzenia badań archeologicznych, należy wyprosić ją z własnej ziemi oraz powiadomić o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Słupcy lub jej najbliższy posterunek. Warto też wiedzieć, że stanowiska archeologiczne podlegają ustawie o ochronie zabytków, a każdorazowe ich niszczenie bądź prowadzenie na nich nielegalnych poszukiwań jest karalne. Takie działania są również złem, ogromną krzywdą wyrządzaną Wam i Waszej rodzinnej ziemi. Wierzę jednak, że razem możemy się temu przeciwstawić i ocalić wspaniałe zabytki Lądu oraz ziemi słupeckiej dla przyszłych pokoleń.

                       Łączę wyrazy nadziei i solidarności,
                       dr Michał Brzostowicz
                       zastępca dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu


     czytan : 2679